กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมโครงการ “เสริมสร้างความสุขในที่ทำงานป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม” วันพุธที่ 27 พ.ย. 2562 เวลา 14.00 น. ณ หน้าห้องกองคลัง

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมโครงการ “เสริมสร้างความสุขในที่ทำงานป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม” วันพุธที่ 27 พ.ย. 2562 เวลา 14.00 น. ณ หน้าห้องกองคลัง ***โดยแต่งกายด้วยชุดกีฬารองเท้าผ้าใบ***  

Read more